Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Naše webové stránky využívají technologie remarketingu od služby AdWords provozované společností Google (Alphabet, inc). Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti služby Google. 

Ochrana osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře na stránce www.systemprorealitky.cz uživatel potvrzuje, že se seznámil s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost XP invest, s. r. o. se sídlem Mánesova 1374/53, Vinohrady, Praha 2, 120 00 (dále jen „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje za účelem poskytnutí fyzickými osobami poptávaných informací či prodeje služeb. Údaje jsou zpracovány v rozsahu osobních údajů předaných společnosti fyzickou osobou, jíž se osobní údaje týkají. Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům společnosti. Třetím osobám nejsou tyto údaje poskytovány.

Fyzická  osoba má právo vyžadovat po společnosti informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a dále má právo kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů z evidence společnosti.

Fyzická osoba uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou.