Kupní smlouvy, odměny a Spolek

Naše databáze nemovitostí, ze které se čerpají data pro výpočet odhadů, má už více než 3 miliony záznamů. Snažíme se tyto záznamy ověřovat a doplňovat údaje z dalších zdrojů, zejména pak o realizované ceny získané z katastru nemovitostí. Těmito úpravami zpřesňujeme hlavně datum prodeje a realizovanou částku na základě kupních smluv.

Databázi nemovitostí používáme rutinně v rámci tvorby znaleckých posudků v rámci naší znalecké kanceláře. Doplňujeme zde veškeré zjištěné realizované ceny, anonymizujeme údaje, tak abychom vyhověl regulím ochrany osobních údajů. Není ale zcela v našich silách veškeré záznamy z realitní inzerce v celé ČR doplňovat a upravovat.

Proto se obracíme na Vás experty v realitním trhu, abyste nám pomohli vytvořit z databáze INEMu nejpřesnější nástroj zachycující charakteristiky českého realitního trhu.

Za vaši pomoc vás samozřejmě rádi finančně odměníme, aby se i vám tato práce vyplatila. Více je vysvětleno v rámci videonávodů a proces nahrání kupní smlouvy je zachycen ve videu ZDE (instruktážní video na www.systemproodhadce.cz – prozatím je postup shodný).

Nemovitosti s kupní smlouvou jsou v databázi označeny symbolem “KS“, jedná se o nemovitost s ověřenou realizovanou cenou, datem prodeje a ve většině případů i přesným adresním místem na základě kupní smlouvy, kterou si můžete stáhnout a prohlédnout si ji.

Smlouva má samozřejmě anonymizované osobní údaje.

Pro bezplatné čerpání těchto výhod je však nutné býti členem v našem spolu Pro spolupráci v oceňování nemovitostí z.s., který jsme za tímto účelem založili.

V rámci spolku mohou členové sdílet data z realitního trhu, předně právě data o realizovaných cenách nemovitosti. Ze stanov spolku vyplývá, že k členství se neváží žádné povinnosti vyjma závazku o nešíření sdílených dat mimo spolek.

Členem spolku může být každý aktivní uživatel systému INEM s předplacenou licencí.

Navíc pro členy spolku jsou připraveny zajímavé finanční odměny za aktivní účast – tím máme právě na mysli vkládání kupních smluv k nemovitostem do databáze nebo u odhadu.

Pro každého uživatele INEMu je připravena funkce Peněženka.

Peněženka slouží pro uložení finančních prostředků. Z této peněženky pak můžete platit za listiny ze sbírky listin katastru nebo platit za předplatné INEMu.

Do této peněženky rovněž budete získávat od nás odměny za nahrání kupních smluv k jednotlivým nemovitostem v databázi INEMu.

K využití této funkce je možné využívat rozšířený přístup do INEMu – Systému pro realitky + databáze.

Systém pro realitky + databáze